Türkiye Bilge Kızını Arıyor

Batman ilinin bölgede ki çoklu kültür yapısının, inanç çeşitliliğinin, tarihi, turistik ve kültürel anlamdaki etkin konumunun yurt genelinde bilinirliğinin artırılması, genç kuşaklarca bu değerlerin fark edilerek korunup geleceğe kendi gerçekliğimizle taşınması amaçlanmaktadır.
Genç kızlarımızın gelişen ve değişen dünyadaki değerleriyle Türk gelenek ve kültür yapısına uygun, bilimin ve ilimin ışığında bireysel bilgi ,beceri ve donatılarını kullanarak hazırlayacakları ‘BATMAN SOSYAL KALKINMA PROJE’ lerinin , gelecekteki toplumun kadın neferleri ve anneleri olarak vizyonlarını geliştirip ,kendi öz değerlerine sahip çıkarak ,postmodern dünyanın deformasyonlarını azaltmayı ,kızlarımızın içlerindeki gerçek gücü keşfetmelerini hedeflemekteyiz.
Sosyal medya ve internet kullanımının kontrolsüz ve bilinçsiz hale gelmesiyle, genç kuşakların ve özellikle genç kızlarımızın rol modellerinde olumsuz örneklere eğilimin artmıştır. Gençlerin, gerçek dünya algılarının bozulması, sanal gerçeklikleri yaşamlarının gerçek hedefleri haline getirmelerinin geleceğe taşınacak ürkütücü yansımalarının önüne geçilebilmesi için insani değerlerin, kültürel zenginliklerimizin ve yaratıcı gücümüzün itibarını arttırmayı istemekteyiz.
Türkiye genelinde tüm illerimizden 14-22 arası genç kızlarımızın hazırlayacağı içlerindeki BİLGELİĞİ kullanarak, Batman ilinin tanıtımında sosyal kalkınma ,turizm, kültür ve tarihsel geçmişten, katkı sağlayacak orijinal proje ve tanıtım videolarıyla yarışmaya katılacaklar.

PROJENİN UYGULAMASI:
Türkiye genelinde tüm illerimizden 15-22 arası genç kızlarımızın hazırlayacağı içlerindeki BİLGELİĞİ kullanarak, Batman ilinin tanıtımında sosyal kalkınma, turizm, kültür ve tarihsel geçmişten, katkı sağlayacak orijinal proje ve tanıtım videolarıyla yarışmaya katılacaklar. Yarışma duyuruları illerin Milli Eğitim Müdürlükleri kanalı, ulusal, yerel ve sosyal medya duyuruları ile sağlanacaktır.
Yarışmaya katılan projelerin tanıtım videoları 5 dakikayı aşmayacak şekilde olmalı. Proje dosyasıyla birlikte teslim edilmeli.
Başvuru tarihi: 15 Haziran 2019 -15 Ağustos 2019
Başvurular Yaşama Dokunanlar Platformuna mail yoluyla yapılacaktır.
(yasamadokunanlar@gmail.com)
Ön Eleme: 1 Eylül 2019 –Duyurulacak
2. Etap Gala: 21 Eylül 2019
Ön eleme de tüm başvurular arasından her ilden bir proje olmak üzere 81 proje seçilecek.
Gala günü jüri tarafından yapılan son eleme ile kalan 10 kişi projelerinin sunumunu halk ve jüri önünde kendilerine ayrılan 10 dakikalık sürede yapacak. Sunumların ardından jürinin puanlamasına halk oylaması eklenerek birinci belirlenecek.
Kazanan projenin, valilikçe belirlenen tarihlerd, proje sahibi tarafından bölgede uygulamaya geçirilmesi ,her türlü reklam ve lansman konularında valilik ve belediye imkanlarının kullanımının sağlanması ,yerel ve ulusal basında proje sahibinin adıyla tanıtılması ,birincilik ödülü olacaktır,
Derecelendirme : Bir birinci, bir ‘geleceğin parlayan yıldızı’ ödülü, bir ‘mansiyon ‘ verilecektir.
Kazanan projelerin tanıtım videoları Batman Bölgesinin projeye dahil olan partnerlerin tüm tanıtım kanallarında ,(web sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında vs.) yayınlanacaktır.
81 Katılımcı Batman ‘da ki gala gününün ardından ertesi gün organizasyon komitesi tarafından bir günlük gezi programıyla misafir edilecektir.
Katılımcıların ulaşım, konaklama ve ağırlanmaları organizasyon komitesi tarafından karşılanacaktır.

KAZANIMLAR:
1-Batman ‘ın Markalaşma sürecine ivme kazandıracaktır.
2-Şehrin ve halkın vizyonuna katkıda bulunacaktır.
3-Batman sakinlerinin yurdun dört bir yanından gelen farklı kültürlerle etkileşimini ve kardeşliğini artıracaktır.
4-İç ve dış turizmde lansman basamağı olacaktır.
5-Batman ‘ın bozulmamış değerlerden oluşan, halen özünü kaybetmemiş yerel kültürünün ulusal kültüre entegrasyonunu sağlayacak.
6- Kendi kültürüne yabancılaşan genç kuşağın, proje kapsamında Batman ‘ın kültürel değerlerini , etnik kökenini, gelenek ve göreneklerini araştırırken , zengin kültür mirasımıza sempatisini artıracaktır.
7- Teknolojinin kullanımının yaşamın her alanında faydaya çevrilmesi konularında farkındalık yaratmak.
8-Sanal eğlence dünyasının insan yaşamında kapladığı yerin her geçen gün artmasıyla, gençlerin gelişimsel sürecinin doğal bir parçası olan idol ve rol model ihtiyaçlarının, sanal alem kahramanlarından oluşmasının yarattığı tehlikeye karşılık, gerçek değer ifade eden , kişilerin bilgi beceri ve donatılarını ortaya koyduğu , kişilikleri ve emekleriyle hak edilmiş kahramanlar yaratacak.
9-Genç kızlarımızın kendilik değer algısını yükseltecek, toplumsal cinsiyet rollerinin dayatmalarına karşı farklı bir duruş sergiletecek, bu özgüveni ve cesareti kendinde bulmasını sağlayacak bir fırsat olacaktır.
10- Gelecekte toplumumuzun kadın neferlerini, kanaat önderlerini ve değerler bileşkesini oluşturmuş bilinçli annelerinin yetişmesine katkı sağlayacaktır.
11-Son yirmi yıldır yanlış ebeveynlik modellerimizle ortaya çıkan sorumluluk almanın hazzını henüz tatmamış genç kuşağa bunun heyecanını ve zevkini yaşatarak kişisel değişim yaratacaktır.
12- Fikrin ve emeğin değer gördüğü ve ödüllendirildiği bu çalışmada, gençlere kendi projesini uygulama fırsatı verilerek onlara duyulan güvenin altı çizilmiş olacak.

ÖDÜLLER :
PROJE ÖDÜLÜ : Yurt Dışı Dil Okulu Eğitimi ( 1 Aylık )
GELECEĞİN YILDIZI ÖDÜLÜ : 5.000 TL
MANSİYON ÖDÜLÜ : 3.000 TL