Yaşama Dokunanlar Platformu

Ülkemizin sosyal bütünlük konularındaki müthiş dayanışması, tarihimizde yaşadığımız başarılar ve zaferlerle taçlanmıştır. Milli ve Manevi değerlerimizin toplumumuza kazandırdığı en özellikli unsur renklerimizin zenginliği ile bir arada yaşayabilme kültürümüzün doğması ve asırlardır sürmesidir. Biz birbirimizin yaşamına dokunmayı şiar etmiş bir toplumuz ve toplumumuzun ayna kuruluşu olarak 2010 yılında Murat Çuhadar’ın girişimiyle YAŞAMA DOKUNANLAR PLATFORMU kuruldu.

 Milli ve Manevi değerlerimizin korunması. Sosyal risklere karşı sivil inisiyatif olarak önleyici tedbir projelerinin hazırlanması. Kültür ve turizm alanında ülkemizin eşsiz değerlerinin tanınması ve tanıtılması. Eğitim alanında ve diğer yaşamsal konularda uzman kadrolarla toplum bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi. Sosyo ekonomik ve sosyo kültürel alanlarda farkındalık oluşturan projelerin hayata geçirilmesi. Sosyal kalkınma programları için proje atölyelerinin oluşturulması. Aile ve Toplum danışma Merkezlerinin nitelikli boyutta faaliyete geçirilmesi. Toplumsal olayların ve toplumsal hassasiyetlerin toplum menfaatine göre şekillenmesine destek verilmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren bir TÜRKİYE kuruluşudur.

Yaşama Dokunanlar Platformu ; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, bayrağına, milli ve manevi değerlerine, evrensel hak ve özgürlüklere tabi ve sadık bir sivil toplum kuruluşudur.

Yaşama Dokunanlar Platformu ; Bilim, İlim, İrfan ve Müreffeh bir toplum düsturu ile hareket eden, ideolojik tekel altında yer almayan. Siyasi çalışmalarda bulunmayan, toplum menfaatini ve toplumun yüksek yararı gereği dayanışma çalışmaları içerisinde hareket eden bir İnsani duygu kuruluşudur.

Yaşama Dokunanlar Platformu bu güne kadar bir çok kurum ve kuruluşla iş birliği ya da proje ortaklığı gerçekleştiren ve kollektif yapının gücüne inanan bir sivil inisiyatiftir. Bu kurum ve kuruluşlardan bazıları ;

  • 64 valilik
  • 51 üniversite
  • 76 Belediye Başkanlığı
  • 91 il müdürlükleri ( Tarım ve Orman – Sağlık – Milli Eğitim – Kültür ve Turizm )
  • 25 Meslek odası
  • 14 Sivil Toplum Kuruluşu
  • 6 Devlet Hastanesi
  • 35 okul

 

“ Hayal Edenler Dünyayı Değiştirir “ inancımızla toplum içindeki yüreği TÜRKİYE için çarpan herkesle el ele tutmayı başaran kuruluşumuzun adı YAŞAMA DOKUNANLAR PLATFORMU “ dur.