250 YILLIK SİYASET’İN MARDİN’DEKİ SEMBOL AİLESİ

250 YILLIK SİYASET’İN MARDİN’DEKİ SEMBOL AİLESİ… ALTINDAĞ’LAR

Temiz toplum, temiz siyasi mekanizma ile entegre olduğundaanlam ve güç kazanır. Mezopotamya coğrafyasının belki de en önemli mihenk taşlarından birini oluşturan bir aileden ve 250 yıldan beri süre gelen siyasi mekanizmalarından bahsedeceğim.

ALTINDAĞ’LAR … BEKİRRO’LAR…

Ömeryan bölgesinin en önemli aşiretlerinden biri olan Bekirroaşireti, Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası süreçte bölgenin en önemli kanaat önderlerinin başında gelmekteler. Osmanlı döneminde Hacı Hüseyin Bekirro ve Şeğe Bekirrotarafından yönetilen aşiret aynı zamanda dönemin siyaset mekaanizmasınında başındaydılar.

Cumhuriyet Dönemi sonrasında ise bölgede en uzun siyaset lideri olarak görev yapan Aşiretin lideri Rıfat Altındağ sadece Ömerli ilçesinde değil, Güneydoğu’nun çok önemli bir bölümünde kanaat önderi rolünde önemli barış ve huzur tesislerinin aktörlüğünü yaptı.

Rıfat Altındağ’ın Belediye Başkanlığı döneminde aynı zamanda Mardin Milletvekilliğini kardeşi Şevki Altındağ yapmaktaydı. Altındağ Ailesi yani Bekirro aşireti bölgede sadece siyaset değil aynı zamanda yaşamları boyunca teröre karşı duruşları ve bölge kalkınmasında oynadıkları önemli roller ile bir çok menfi feodal yapının yıkılmasınada neden olmuşlardır.

Eğitime verdikleri önemi sadece kendi çocuklarını okutmakla değil, bölge insanının eğitime önem vermeleri ve çocukların okumasını sağlamak için çok ciddi çabalar göstermişlerdir.

Tarihi yönden Mardin’in en önemli konaklarından biri olan Bekirro konağı günümüzde halen ailenin yaşam merkezi olarak diriliğini korumaktadır.

BABA’DAN SONRA 2 OĞUL BELEDİYE BAŞKANI …

Rıfat Altındağ’ın Rahmetli olmasıyla Ömerli’de geleneksel unsurlardan dolayı değil, ailenin toplum nazarındaki karşılığından ve aileye duyulan güven neticesinde ilkin Yılmaz Altındağ, ardından halen Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Hüsamettin Altındağ 250 yıllık siyasi mekanizmanın halen temsilcileri olarak hizmetlerini sürdürmektedirler.

YILMAZ ALTINDAĞ DÖNEMİ

Rıfat Altındağ’ın efsane isminin ardından o misyonusürdürmek, korumak çok kolay değildi. Mimar olan oğul Yılmaz Altındağ 30 yılı aşkın Baba iktidarından sonra göreve gelmiş ve çok büyük bir misyon yükünün altında görev yapmaya başlamıştı. Ailenin en önemli özellikleri arasında istişare özelliğinin gelişkin olmasıydı. Bu nedenle Yılmaz Altındağ hem kişisel yetileri, entelektüel yapısı, hem de aile içi mecliste istişareye sadakati nedeniyle o efsane ismi korumayı başardı ve ardından DİKA Genel Sekreterliği ve Sanayi ve Teknoloji il Müdürü olarak yüksek enerjisi ve donanımıyla istikbale doğru emin adımlar atmaya devam etmektedir.

 

HÜSAMETTİN ALTINDAĞ DÖNEMİ

250 yıllık bir mirası korumak , toplumsal karşılıktaki itibarı korumak, Bekirro’ların temsilcisi olmak ve günümüzdeki sosyo ekonomik düzenin böylesine hasar gördüğü bir süreçte bu kadar geniş bir kitleyi kontrol altında tutmak hiç kolay olmasa gerek. Teröre fırsat vermeyen, uzun yıllar terör katliamına ve hizmet engelleyici vahşete rağmen, teröre pirim vermeyen ve her daim devletin yanında can veren bir duygu ile boy göstermiş Bekirro lideri olmak elbette büyük bir misyon ve cefakarlık isterdi.

İşte Hüsamettin Altındağ’ın Belediye Başkanlığı kimliğinin yanı sıra günümüz döneminin en örnek alınması gereken kanaat önderlerinden biri olduğu gerçeğini hakkıyla vermek lazım. Terör vahşeti, hizmet engellemeleri, demokrasi darbelerinden en büyük yarayı almış ve gelişimi kasıtlı engellenmiş bir ilçede hem Siyasi hamiliği, hem de Aşiret yapısını sürdürmek ciddi bir profesyonellik gerektirmektedir. Hüsamettin Altındağ’ın Ata’dan ve Baba’dan edindiği mirası, kişisel olgunluk ve zekasıyla sürdürdüğü politikası nedeniyle bugün Ömerli İlçesi tüm güvenlik ve diğer menfi sorunlara rağmen artık altın çağına adım atmayı başarmış ve İlçenin çok önemli aksamış hizmetleri tamamlanmış durumda.

Rıfat Altındağ, Yılmaz Altındağ ve Hüsamettin Altındağ Markalarının bölgede saygınlık görmesindeki en önemli etken hizmetlerini şov malzemesi yapmamalarından kaynaklıydı. Bu asil aile bölge kalkınması ve toplumsal menfaat konularını kişisel manşetlerine taşımamış ve halka hizmet odaklı çalışmışlardır.

Bugün yukarıda saydığım tüm unsurlara rağmen Ömerli İlçesinde devrim niteliğinde kalkınma ve sosyal ataklar gerçekleşmiş durumda. Doğalgaz’dan Alt ve üst yapı hizmetlere, sosyal tesislerden spor komplekslerine, Festivallerden Turizme atak çalışmalarına kadar bir çok hayati mesele büyük oranda çözülmüş  ve Türkiye Yüzyılı programına uyum ve disiplin açısından en net göstergeleri sergileyen ilçe haline gelmiş durumdadır.

Tüm bu hizmetlerin Mimarı olarak Belediye Başkanlığını sürdüren Hüsamettin Altındağ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı Programına sıkı sıkıya gösterdiği sadakat ve Aile hizmet duygusunun güncelde de korunmasında sergilediği tutum ile gerçekleşmiştir.

ÖMERLİ İLÇESİNİN TÜM YÖNLERİYLE İLGİLİ YAZI DİZİSİ ÇOK YAKINDA YAŞAMA DOKUNANLARDA ….

Bir yanıt yazın