JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2022 BAŞVURU E-DEVLET: Sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı ve şartları

En az ilkokul mezunu uzman erbaş alımı başvuruları e-devlet üzerinden alınıyor. Başvuruları kabul edilenlerin başvuru ücretini kılavuzda belirtilen banka hesabına yatırmaları gerekiyor. Jandarma Genel Komutanlığı 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş alımı şartları ve sınav ücreti haberimizde…

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

250 sözleşmeli personel alımı için başvurular, e-devlet’ten yani https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ‘‘Personel / öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından yapılacaktır.

Başvurular; 08 Nisan 2022 günü başlayıp, 24 Nisan 2022 günü saat 23.59’da sona erecek.

Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Personel Temin Sistemine eDevlet kapısı üzerinden girilerek yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI…

Sınav ücreti ise 75 TL olarak kılavuzda belirtildi.

JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak; En az ilköğretim mezuniyeti şartı aranmakta olup, lise ve ön lisans mezunlarıda başvuru yapabileceklerdir. Tablo (2, 3 ve 4)’de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) – 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5’deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 2003 (dahil)- 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak,
ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 08 Nisan 2022 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir. Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir. Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir

h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak [Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (komando sağlık yeteneklerini karşılayan] “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Uzman erbaş olamaz/Komando olamaz kararlı sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.)
ı. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-6’da boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

Kaynak

Bir yanıt yazın