Murat Aytulum FW22/23: Köklerine bağlı, özünü arayan bir yolculuk

Tasarımcının pandemi sonrası doğaya saygı ve sürdürülebilir bir dünya arayışı ile yarattığı ‘GEN’’ koleksiyonu, genetik kodlarımızdaki öze dönüş yolculuğumuzu yeniden tanımlıyor.

Genetik kodlarımıza işlenmiş zengin kültürümüz ve zanaat becerilerimiz, DNA’mızı ve düşünce yapımızı etkileyen önemli unsurlardır. Geleneksel sanatların ötekileştirildiği ve çağdaş sanatların kalın duvarlarla ayrıştırıldığı günümüze rağmen ‘’GEN’’ koleksiyonu geçmişe ve köklerine sahip çıkıyor.

Geleneksel ile modernin, doğu ile batının sentezlendiği ve sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde üretilen koleksiyonda doğaya ve yaşama saygılı bir bakış açısı oluşturuluyor.

Anadolu’nun kendi özü ve Tokat yazmalarının yorumlandığı koleksiyon, gelenekselin ve geleneğin izlerini taşıyor.

Kaynak

Bir yanıt yazın